Міністерство  освіти  і  науки  України

Південноукраїнський  регіональний інститут післядипломної  освіти  педагогічних  кадрів

Я.Ю.Голобородько

ПОРТРЕТОГРАФІЯ ДУХУ

(Життєві  й  мистецькі  колізії  Миколи  Куліша)   

Херсон, 2002

Рекомендовано  до  друку  вченою  радою Південноукраїнського  регіонального  інституту  післядипломної освіти  педагогічних  кадрів.  Протокол  №  1  від  31.01.2002  р.

Голобородько  Ярослав  Юрійович.  Портретографія духу (Життєві  й  мистецькі  колізії  Миколи  Куліша).  –  Херсон, 2002.

У новій  книжці  доктора  філологічних  наук, професора Я.Ю.Голобородька аналізуються основні віхи життєвого, інтелектуального й естетичного розвою Миколи  Куліша, висвітлюється широке коло питань – формування особистості й світогляду драматурга, його освітянська діяльність, педагогічні погляди, провідні засади художнього мислення, творчі взаємини з мистецькою елітою 20 – початку 30-х років ХХ ст.

Книжку розраховано  на широке коло  читачів  –  освітян,  учителів,  науковців, студентів, учнів загальноосвітніх шкіл та шкіл нового типу,  взагалі  на  всіх, хто  цікавиться  українською літературою та художньою  культурою.

Публікується з дозволу автора

Зміст